Servis pokladní

Špecializujeme sa na poskytovanie komplexného servisu pokladní pre rôzne podniky a prevádzky. Náš servis zahŕňa pravidelné údržby a aktualizácie. Naši technici sú dobre oboznámený s najnovšími technológiami a sú vybavení nástrojmi a znalosťami potrebnými na rýchle a spoľahlivé riešenie problémov s pokladňami. Okrem toho sme zameraní na dodržiavanie všetkých legislatívnych predpisov týkajúcich sa pokladní. To zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu pokladní tak, aby vyhovovali všetkým požiadavkám týkajúcim sa evidencie tržieb a správy pokladničných dokladov.

Servis počítačov
Servis notebookov
Servis mobilných telefónov
Servis tabletov
Servis monitorov
Servis tlačiarní
Servis herných konzol
Servis elektroniky
Úvodná prehliadka poruchy
8,40€
Zápis do pokladničnej knihy
6€
Nulovanie pokladnice, zápis do PK (vyhláška 55)
12€
Nulovanie ERP, zápis do PK + záloha obnova údajov
20,40€
Upgrade (nová verzia) záloha obnova údajov
24€
Upgrade tlačiarne - prerobenie na eKasu (Zákon č.289/2008 Z.z.)
54€
Upgrade pokladnice - prerobenie na eKasu (Zákon č. 289/2008 Z.z)
48€
Upgrade tlačiarne prerobenie na FM (Zákon č. 289/2008 Z.z)
72€
Upgrade pokladnice- prerobenie na FM (Zákon č. 289/2008 Z.z.)
60€
Uvedenie tlačiarne Efox do prevádzky (fiškalizácia)
36€
Uvedenie pokladnicedo prevádzky (fiškalizácia)
30€
Záloha a obnova údajov
24€
Údržba pokladnice
42€
Inštalácia pokladnice
33,60€
Inštalácia - stojan Octakom
33,60€
Inštalácia modulu alebo iného zariadenia
16,80€
Výmena modulu
12€
Profilaktika
28,80€
Školenie obsluhy pokladnice
8,40€ (15min)
Školenie obsluhy pokladnice
33,60€ (15 - 60min)
Školenie obsluhy programu
8,40€ (15min)
Školenie obsluhy programu
33,60€ (15 - 60min)
Servisné školenie (hod.)
33,60€
Programovanie pokladnice
8,40€ (15min)
Programovanie pokladnice
33,60 (15-60min)
Konzultácie
8,40€ (15min)
Konzultácia
33,60€ (15-60min)
Servisný zásah
16,80€ (30min.)
Servisný zásah
33,60€ (hod.)
Testovanie
8,40€ (15min)
Testovanie
25,20€ (hod.)
Prestoje
18€ (hod.)
Expresná služba (príplatok k štandartným službám)*
18€
Kabeláž
8,40€ m
Reinštalácia siete
4,20€ m
Náhrada času za šoférovanie
2,10€ (15min)
Dopravné náklady
0,36€ km
Úložné za neprevzaté zariadenie
1,20€ (1deň)

Cenník s doplnkovými službami a prácami v inom čase než je pracovná doba je možný stiahnuť stlačením na zvýraznený text.

 

cenník pokladne

Potrebujete poradiť?

+421 948 720 979 | servis@techie.sk

Objednávka servisu

Využite možnosť bezplatného odvozu vášho zariadenia do nášho servisného strediska . Vyplňte vaše kontaktné údaje a údaje o zariadení a o ostatné sa už postaráme my.
Názov zariadenia*
SN / IMEI
Popis závady*
Dodané príslušenstvo*
Názov spoločnosti
IČO
DIČ / IČ DPH
Meno a Priezvisko*
Telefón*
E-mail*
Ulica a číslo domu*
PSČ*
Mesto*
Meno a priezvisko*
Telefón
E-mail
Ulica a číslo domu*
PSČ*
Mesto*