5 Tipov čo robiť keď vám nejde WIFI

V tomto blogu si popíšeme ako vyriešiť váš problém s WIFI sieťou. Určite sa vám stala situácia že vám zrazu z ničoho nič vypadla WIFI a vy ste nevedeli čo sa stalo. Preto vám dnes popíšem 5 tipov čo robiť keď takáto situácia nastane.

Ako prvý tip čo môžete urobiť keď si všimnete, že vám nejde WIFI, tak skontrolujte fyzické pripojenie. Skontrolovať fyzické pripojenie znamená uistiť sa, že váš WIFI router alebo modem je správne pripojený do elektrickej siete, a že všetky káble sú pevne zapojené. Môže sa stať ak niekto manipuloval s routrom, a že omylom povytiahol napájací konektor alebo Ethernetový kábel. Preto odporúčam hneď nazačiatku skontrolovať,  či je napájací kábel pripojený do routeru a do elektrickej zásuvky a Ethernetový kábel ( ak používate pripojenie káblom) je zapojený do správnych portov.

Keď ste skontrolovali napájanie tak druhým tipom je reštartovanie routeru. Často sa stáva, že reštartovanie vyrieši problém s nefunkčným pripojením na internet. Jednoducho router vypnite a zapnite ak má tlačidlo pre vypnutie a zapnutie ak nie tak vytiahnite napájací kábel a po pár sekundách ho znovu zapojte späť do zariadenia. Ak po reštarte všetky kontrolky, ktoré indikujú pripojenie na internet svietia a stále vám nefunguje internet na vašom zariadení tak skúste reštartovať zariadenie, s ktorým sa pripájate na WIFI. Tým sa obnoví sieťové pripojenie a môže sa odstrániť prípadná dočasná chyba.

Po úspešnom zvládnutí reštartu WIFI routru, skontrolujte nastavenia siete. Uistite sa, že máte zapnuté pripojenie na WIFI vo vašom zariadení. Na mobiloch a tabletoch je to zvyčajne cez menu „Nastavenia“ alebo „Sieťové pripojenie“. Taktiež skontrolujte či nie je aktívny režim letu (Airplane mode), tento mód vypína všetky bezdrôtové pripojenia. Ak vidíte, že je zapnutý režim lietadlo tak ho vypnite.

Štvrtým tipom je kontrola pripojenia routeru. Ak váš WFI router je správne pripojený, tak skontrolujte či sú všetky svetelné indikátory, ktoré signalizujú pripojenie k internetu, aktívne a stabilné. Často sú tieto LED indikátory pomenované ako: Internet, WAN, DSL alebo podobne. Ak nesvieti žiadna LED dióda alebo svieti na červeno. Môže to naznačovať problém s pripojením k internetu. Dôkladne ešte raz skontrolujte či sú všetky káble správne pripojené alebo nahliadnite do manuálu od zariadenia. Posledný tip, ktorý tu uvediem je kontaktovanie vášho poskytovateľa internetovej siete. Ak ste vyskúšali všetko uvedené vyššie a napriek tomu vám nejde internet / WIFI. Tak najlepšie bude keď sa informujete na zákazníckej linke kde vám poskytnú bližšie info o situácii, ktorá nastala.

Ak by ste mali nejaké otázky tak nás neváhajte kontaktovať.

Objednávka servisu

Využite možnosť bezplatného odvozu vášho zariadenia do nášho servisného strediska . Vyplňte vaše kontaktné údaje a údaje o zariadení a o ostatné sa už postaráme my.
Názov zariadenia*
SN / IMEI
Popis závady*
Dodané príslušenstvo*
Názov spoločnosti
IČO
DIČ / IČ DPH
Meno a Priezvisko*
Telefón*
E-mail*
Ulica a číslo domu*
PSČ*
Mesto*
Meno a priezvisko*
Telefón
E-mail
Ulica a číslo domu*
PSČ*
Mesto*