5 tipov ako neprísť o svoje dáta

Dnešný svet digitálnych technológií prináša mnoho výhod a možností no zároveň aj určité riziká.

V online svete sú najdôležitejšie dáta, ktoré by sme si mali chrániť. Čoraz viac sa ľudia stávajú obeťami kybernetických útokov a straty dát. Preto vám dnes prinášame tento článok v ktorom vám popíšeme niekoľko tipov ako neprísť o svoje dáta.

Ako prvé čo by ste mali urobiť je pravidelná záloha svojich dát. Pýtate sa prečo ? Pretože je to kľúčovou súčasťou ochrany vašich dát a zároveň vám prinášam niekoľko dôvodov :

Pravidelným zálohovaním ochránite svoje dáta pred stratou. Môžu nastať rôzne hardvérové poruchy, softvérové chyby, počítačové vírusy, krádeže, náhodné zmazanie a mnoho ďalších faktorov… Čiže z toho vyplýva, že pravidelnou zálohou sa ušetríte o kopu času a peňazí.

Druhým dôvodom je ochrana pred ransomware. Ransomware je škodlivý softvér, ktorý šifruje vaše súbory a následne na to žiada od vás výkupne za ich obnovenie. Ak si robíte pravidelné zálohy tak nemusíte mať strach pretože svoje dáta môžete obnoviť zo zálohy.

Po tretie je to, že ste pravidelnou zálohou poistení proti fyzickému poškodeniu hardvéru. Či už ide o zlyhanie hardvéru, požiare a iné nehody, ktoré môžu spôsobiť poškodenie hardvéru. Preto v takýchto prípadoch je dobré mať zálohu aj na cloudovom úložisku.

Ako štvrtý dôvod, ktorý spomeniem je rýchla obnova systému. Ak váš operačný systém alebo softvérové aplikácie zlyhajú alebo sú infikované nebezpečným softvérom, môže byť časovo aj finančne dosť nákladné dostať ich do pôvodného stavu. Tu sa bavíme o zálohe celého operačného systému nie len dát. Osobne vám to odporúčam, pretože si ušetríte mnoho času a nebudete pracovne obmedzený.

Nesmieme zabudnúť aj na to, že všetci sme len ľudia a robíme chyby. Často sa stáva, že nechtiac niečo vymažeme alebo prepíšeme. Pravidelná záloha nám zabezpečí rýchlu obnovu na predchádzajúcu verziu. (napríklad kódu v programovacom jazyku)

Tip číslo 2 pri ochrane pred stratou dát je používanie silných hesiel. V tejto dobe máme väčšina z nás uložené dáta na internete. S tým prichádza aj riziko, keď si zvolíte slabé heslo zlodeji dát vedia jednoduché heslá ľahko prelomiť a to samozrejme nechcete.

Tipom číslo 3 je aktualizácia vášho softvéru a aplikácií. Ročne vychádza niekoľko opravných aktualizácií, ktoré opravujú bezpečnostné diery a iné chyby. Keby sa nerobili tieto aktualizácie tak by tieto bezpečnostné medzery mohli byť zneužité a ľahko by sa mohol útočník dostať k vašim dátam.

Všetci v tejto dobe vieme, že je nutnosť používať antivírusový softvér. Nikdy neviete kedy a s čím sa vám stiahne počítačový vírus, ktorý vám buď zablokuje vaše dáta alebo ich úplne zmaže. Ak máte antivírusový softvér nainštalovaný, ten vám detekuje výskyt rôznych nebezpečných vírusov a vy ste tým pádom o krok vpred a môžete ihneď reagovať.

A na koniec spomeniem obozretnosť na verejných sieťach. Verejné siete ako sú napríklad Wi-Fi v kaviarňach, letiskách alebo hoteloch. Tieto verejné siete môžu byť náchylné na útoky. Jedná sa o monitorovanie vašej aktivity, odchytávanie citlivých informácií ako sú prihlasovacie údaje, bankové údaje alebo osobné informácie. Samozrejme nedeje sa to všade a ja vás nechcem týmto nejako vystrašiť. Len som chcel poukázať na možné riziká.

Verím, že vás tieto typy aspoň trošku presvedčili o zálohe dát. Ak by ste potrebovali s čímkoľvek pomôcť určite nás neváhajte kontaktovať mi vám radi pomôžeme či už s výberom vhodnej platformi na zálohu dát alebo s obnovou vašich údajov.

Ak máte nejaké otázky neváhajte nás kontaktovať.

Objednávka servisu

Využite možnosť bezplatného odvozu vášho zariadenia do nášho servisného strediska . Vyplňte vaše kontaktné údaje a údaje o zariadení a o ostatné sa už postaráme my.
Názov zariadenia*
SN / IMEI
Popis závady*
Dodané príslušenstvo*
Názov spoločnosti
IČO
DIČ / IČ DPH
Meno a Priezvisko*
Telefón*
E-mail*
Ulica a číslo domu*
PSČ*
Mesto*
Meno a priezvisko*
Telefón
E-mail
Ulica a číslo domu*
PSČ*
Mesto*